4 תשובות
ערבית
ערבית
ערבית כמובן..
יש אולפן בשביל זה אבל ערבית