תשובה אחת
גם לייש את אותה ההתלבטות, יש לכם משמת משפטים בבית ספר, כאילו אני נגיד צריכה ללכת לאוניברסיטה כדי ללמוד מגמת משפטים...