9 תשובות
מישהו
מישהו
מה זאת אומרת משהו או משהו?
מישהו
ומה ההבל בין משהו למשהו._.
בכל מקרה משהו זה נכון, אין מילה אחרת
מישהו.
מישהו
ולגברי השני זה אותו מילה.
כותבים מישהו. ומשהו ומשהו זה אותו דבר חח
מישהו משהו
שואל השאלה:
סליחה התכוונתי למשהו אבל תודה
אנונימית
מישהו, אבל מי-שהוא זה לא בדיוק לא תקין.
יש מילים רבות שהן החלמה של מילים (איזה = אי-זה, משהו = מה-שהוא, איכשהו = איך-שהוא).