6 תשובות
to disturb
to bother
Interfere
disturb
אני לא יודעת אבל את יכולה לבדוק בתוכנת בבילון או במילון עברי אנגלי.
Interfere זה יותר זה להתערב.
להפריע זה Bother, Disturb, Interrupt.