2 תשובות
אם הוא עושה שרק האנשי קשר יראו ומוחר אותך הוא יכול את לא
אם הוא עושה אף אחד הוא לא יכול לראות