6 תשובות
שיש אישה שגרמה לו להרגיש גבר ועשתה בשבילו המון אז שלא ירגיש גבר עליה וירים עליה יד ניראה לי.
שלא יתפוס אגו על מי שעזרה לו לבנות את האגו. כאילו שלא יהיה כפוי טובה
אל תחוש גבר על זאת שגרמה לך להרגיש גבר
אנונימי
זה לא בהכרח להרים עליה יד, זה בכלליות וגם בפרט לא לפגוע בה, כי היא הפכה אותך לגבר, היא חיזקה אותך
אנונימית
לפי מה שאני הבנתי, אל תשחק אותה גבר גבר על אישה (כאילו לשלוט עליה לזלזל בה ולנצל אותה - מה שהיה פעם לפני כ100 שנה) כאילו אל תעשה אתזה לאישה שהביאה לך ביטחון בעצמך, גרמה לך להרגיש חזק, גרמה לך להרגיש רצוי, מקובל, להרגיש טוב עם עצמך, להרגיש שאתה גבר.
כנראה זה שתי מושגים של להרגיש גבר,
על תרגיש גבר- על תקלל תצעק תתעצבן תרשה לעצמך לעשות כל מיני דברים לו במקום
לאישה שגרמה לך להרגיש גבר- לאישה שתמכה בך ליטפה אותך דאגה לך הכינה לך וגרמה לך להגיש גבר
להרגיש גבר מתפצל פה לשתי דברים שונים, להרגיש גבר כמו להרגיש מלך ולהרגיש חזק ושומר, ולהרגיש גבר להרגיש שאתה יכול לעשות מה שבא לך ולהתנהג איך שבא לך לאנשים