6 תשובות
בבוקר
7-9 בערב, או 6-7 בבוקר
תמיד הכי עמוס בשעות4-6... אז בשאר השעות חח
עד 2 לדעתי
ב9 ממש עמוס לפי דעתי, לא עמוס ב7.
לדעתי 8 בבוקר