2 תשובות
הגדרות-התראות-את נכנסת לאפליקציה שבה את רוצה ואז את לוחצת התראות
באותו הנושא: