6 תשובות
לא.
לא אפשרי, אפשרי לראות רק אם ראית או לא אבל לא יותר מזה
לא
אם היה אפשר וואי.. P;