12 תשובות
60 בערך
25 בערך, אני לא מוסיפה כל כך אנשים שאני לא מכירה.
70 בערך
170-200
30-40
60-70
A#
250, מלא מהשכבה שלי ומלא מהשכבה של המקיף ליידנו.
115 לא הכי הרבה אבל זה גודל חח
אנונימי
55