תשובה אחת
עשיתי את זה כמה פעמים, הצבע נשאר לכמה שבועות ואז צריך לעבור עליו מחדש כי הצבע הבהיר יוצא שוב
באותו הנושא: