תשובה אחת
לא יקרה כלום. האבקה היא החומר שמבהיר את השיער.
באותו הנושא: