2 תשובות
כמובן! השמים הם הגבול!
בתור מה אתה רוצה לעבוד שם?
והחלום האמריקאי אומר שהכל יכול להתגשם אם תשקיע מאמצים ואת כל כולך במטרה שלך.