2 תשובות
אני לא לומדת כימיה אבל זה נראה הגיוני שפשוט צריך לחלק את הנוסחה ב3
2 אטומי פחמן 6 מימן ו1 חמצן
3C2H6O אם אני לא טועה
באותו הנושא: