4 תשובות
משטרה זה מילה כללית יותר כאילו.. משטרה זה המקום סוג של
ושוטר הוא עובד במשטרה
משטרה זה ארגון שבו שוטרים עובדים
משטרה זה תחנת משטרה והשוטר עובד במשטרה
משטרה זה ארגון.
שוטר זה תפקיד. מקצוע.
אנונימי