2 תשובות
למה לא יש לו יום הולדת זה שהוא אקס לא משנה את העובדה הזאת