3 תשובות
תלוי ברופא
אם יש תולעים בצואה הולכים לרופא והוא נותן ורמוקס
לא נותנים על זה