2 תשובות
לא אני.
אבל רציתי להתלהב שאני יותר גדולה 21/10/99
שואל השאלה:
תקוללי