תשובה אחת
אם תעודת הבגרות אינה נמצאת בידך יש לגשת לבית הספר התיכון בו סיימת את לימודיך ולקבל העתק של התעודה. עם ההעתק יש לגשת לאחת מארבע השלוחות להנפקת צילום, ולאחר מכן יש להחזיר את ההעתק לבית הספר.

במקרים בהם אין בידי בית הספר העתק של תעודת הבגרות, הגורם המטפל בבית הספר יפנה לאגף הבחינות במשרד החינוך, בטלפון: 5602585 - 02

במקרים בהם בית הספר נסגר זה מכבר, האזרח המבקש יפנה לאגף הבחינות במשרד החינוך, בטלפון: 5602585 - 02.

רשימת שלוחות
פתח תקווה, עמל 48 קרית אריה, טלפון: 6164022 - 03
באר שבע, שד' שז"ר 21, בניין בית נועם, קומה 6, טלפון: 6283291 - 08
חיפה, ביאליק 3, הדר, בית מנהל הנדסה, קומה 9, טלפון: 8645584 - 04
ירושלים, כנפי נשרים 24, גבעת שאול, קומה 2, טלפון: 6515913 - 02

באותו הנושא: