תשובה אחת
אני חושבת שגמרא זה חלק מהיחידות של תושב"ע, יש לך ממוצע עובר עם שאר היחידות של תושב"ע?