5 תשובות
כל המזלות מסתדרים ביחד
זה חארטה שיש מזלות שלא מסתדרים אחד עם השני
אנונימי
מה זה משנה
אנונימית
דגים עם גדי: חברות וידידות הם שם המשחק בין השניים. בסך הכל הקומוניקציה טובה, ושותפות בין המזלות בהרחבת מעגלים חברתיים הדדית. אך למרות ההרמוניה הבסיסית בין מים לאדמה, יהיו פרידות וניתוקים פתאומיים לא צפויים, בעיקר מצד הגדי לעבר הדגים המופתע לחלוטין. הגדי מחדש ומאיר את עיני הדגים אך גם מעצבן אותו בקדרות ובפסימיות הטבעית שלו. הדגים בקשר זה יותר בצד הדיבור ושיחה, ופחות בצד העשייה, אך זה כשלעצמו חיובי מכל הבחינות כיוון שאת מימד העשייה יוצר הגדי, ואילו את מימד השיחה יוצר הדגים. אך למרות הכל הקשר טוב ומומלץ לשני הצדדים. הגדי נוקשה - והדגים רך ומוותר. הגדי מייצג את הזמן- ואילו הדגים את הנצח. מיזוג זה יוצר הפכים משלימים גם בפן הפילוסופי וגם בפן הרוחני. הדג ניחן בדמיון ויצירה - ואילו הגדי ריאליסט - והם תלויים נפשית זה בזה, כיוון שהחומר והרוח משלימים זה את זו חלוקת הציון הנעה בין השניים: 91 שיהיה במזל.

- בכל זאת, לפי דעתי אלו שטויות. לא בוחרים אהבה לפי מזלות.
סתם שטיוות לא קשור למזלות בכלל:)