תשובה אחת
הכי טוב זה לשאול את הרופא, בדרך כלל לפני שלוקחים תרופה כמו ראקוטן עושים לך בדיקות וכאלה, אז הוא בטח ישאל מה את לוקחת בנוסף...