3 תשובות
אם אדם עובד במקום עבודה ששם עובדים 9 ביום והיום עבדו 10 אז יש לזכותו שעה נוספת
ולכול שעה יש חישוב: לשעה נוספת יש תחשיב ועלות,
לשעה נוספת ביום רגיל, בלילה, לשעה נוספת בשבת, חג, יש חישוב
125,150 באחוזים וכו'
כמו שכתב חוכם, בגדול כל שעה מעל השעות הרגילות יש לזה שכר שונה, וגם תלוי באיזה זמן.
עד שמונה שעות שכר רגיל
שעה תשיעית 125% מהשכר הרגיל
שעה תשיעית ואילך 150% משכר הבסיס
במידה ולא מדטבר ביום שבתון/חג שלהם ממילא זה 50% על שכר הבסיס
באותו הנושא: