6 תשובות
שואל השאלה:
איך זה שם?
יוצאים משם מהר? זה לפי ההתנהגות כאילו?
אין לי מושג
כן אבל רק בצו בית משפט או בהסכמת ההורים במקרה שאת קטינה.
תחפשי בחוק טיפול בחולי נפש ופקודת בריאות העם.