2 תשובות
יש החונקים יש הדוקרים לא חסר

סתם בטח יש מה שיש בכל עיר: הצופים הנוער העובד וכאלה
כנפיים של קרמבו