תשובה אחת
כן זה בחיפה קריות בשם בתחן מס' 0502557629
אנונימית