2 תשובות
עד 3 חודשים אני חושבת.
90 יום בערך אם זה ל 3 חודשים