7 תשובות
מגיל 16 עד 20 ומשהו
15-18 בלבד
שינו את זה?
מוזר טיפה אבל וואלה טוב לדעת.
מגיל 16
מגיל 15 עד 18
אפשר גם בגיל 14 זה משתנה
זה למסיימי כיתות ט-יב