תשובה אחת
הפסיכודידקטי זה אבחון אחד.
את מתכוונת לשני?