3 תשובות
חולה
רוצה זמן להתכונן
שנמצב הכלכלי בבית לא טוב ןשאת רוצה לעבוד קצת לפני הגיוס