תשובה אחת
להשאיר את הגלידה אם אם חלב כמה דקות ואז לכתוש אותו אם כף..