3 תשובות
כן, הוא רואה שראית
כן, הוא יכול לראות שליד ההודעה כתוב read או r
Aro