תשובה אחת
אני ממליץ על ללמוד קודם מאתר עברתי ואחרי זה לתרגל עם שאלות מכל מיני אפליקציות.