3 תשובות
גם באתר אותו דבר כמו באפליקציה?
אנונימי
שואל השאלה:
והתשובות אפילו לפי הסדר? אחד על אחד?
אנונימי
כן, זה שאלות מהמאגר של השאלות ממשרד התחבורה