תשובה אחת
באיזה פרק בפושרז? מה? התכוונת באיטגירלז?
אם כן, בפרק 4. וקוראים לה דניאלה.