4 תשובות
אכן
חלק מהעיקרון של לחסום, זה בלי אפשרויות כלליות. לדעתי