2 תשובות
אז כן
זה בסדר אם אתה ישן שעות שינה מסודרות..
זאת אומרת שאם היום רגיל אתה ישן 8 שעות נגיד ואתה הולך לישון ב12 וקם ב8 בבוקר נגיד והיום החלטת לישון בחמש למשל אז זה לא קבוע ותצטרך לישון קצת יותר משמונה שעות שזה יצאים לתוספת זמן שנשארת ער ביחס ליום רגיל.. אם אתה ישן מסודר או מוסיף שעות שינה לפי הצורך זה בסדר...