2 תשובות
להתרחק מהם, לא להתייחס:)
אנונימית
התלונן אצל מנהל העבודה שלהם.