תשובה אחת
בקישור המצורף תכתוב את הנתונים שלך
וזה יתן לך תפקידים מתאימים