2 תשובות
מספרות רוב הסיכויים שסגורות.
היום זה כמו יום חופש של החנויות אז רוב הסיכויים שכן סגור,
אבל אולי יש מקומות בודדים שפתוח