5 תשובות
בן דוד של אמא שלך אז זה הבן שלו
הבן דוד של הבן דוד.
הבן דוד של בן דוד שלך.
לדוגמא הבן דוד שלך אז הבן שלו הוא נקרא בשבילך בן דוד מדרגה שניה
אנונימית
לאבא שלך יש בן דוד אז לבן דוד יש ילד
אז הוא בן דוד שלך מדרגה שניה
(יותר קל להבין)