5 תשובות
אנגלית
אנגלית (:
שואל השאלה:
ואיך המשלוח הולך? הם שולחים את זה לבית? לדואר ואז מה?
אנונימי
תיבת דואר
שואל השאלה:
של הבית?
אנונימי
באותו הנושא: