7 תשובות
נ"ל - נזכר לעיל
כנ"ל - כפי שנזכר לעיל.
הנ"ל-הנזכר למעלה
הנ"ל - הנראה לעיל
כנ"ל - כנזכר לעיל
הנ"ל זה: הנראה למעלה..
וכנ"ל: כנזכר לעיל
אנונימית
הנ"ל-הנזכר למעלה
כנ"ל-כנזכר לעיל
הנ"ל - הנזכר לעיל, הנזכר למעלה/למטה.
כנ"ל - כנזכר לעיל, כנזכר למעלה/למטה.

זו אותה משמעות.
שואל השאלה:
ומה זה לעיל
אנונימית