5 תשובות
לא חושב... 16+
לא
זו רשת. יש נהלים עפי חוק
לא.
לא.
אני הייתי בת 15.2 ולא קיבלו אותי מקבלים 15 מעל
זאת אומרת סוף 15
16 ככה
לא