תשובה אחת
כן, אלה אם כן הוא בבית חולים.
mak
באותו הנושא: