7 תשובות
כן מותר
כן זה אפילו טוב
כן. אסור רק לאכול 12 שעות.
מותר, אסור לאכול
מותר לשתות, אסור לאכול
כן