4 תשובות
אסור לישתות תה אם את בצום
לא, רק מים
אסור
רק מים