7 תשובות
תלוי באורך השיחות
בעיקרון, ההודעות עצמן לא תופסות מקום, רק המדיה שבשיחה.
Aro
כן אבל רק אם מוחקים הרבה
הודעות בודדות, לא.
שיחות אולי, אבל לא יפנה מקום כמו למחוק תמונות או אפליקציות.
לא, זה לא מה שינקה לך את הפלאפון.
רק תמונות וסרטונים.
מצטרפת לשאלה, אם אהי חברה בקבוצת וואטסאפ, לא נעים לי לצאת ממנה, אבל הם שולחים מלא הודעות כל יום, כולל תמונית וכאלה אם אני מוחקת את ההודעות אפילו לא התמונות רק הודעות כי זה המון זה יפנה מקום במכשיר?
אנונימי