תשובה אחת
אולי בציר הזמן שלך ובוחרת שם דברים שאהבת.