2 תשובות
נראה לי שכן.
רק אם באותו רגע שהיה את ההתרעה הוא פתח את ההתרעות ואז ראה

אם זה רק אחרי מלא זמן אז זה מתעדכן והוא לא רואה
באותו הנושא: